Prof. dr hab. Mirosław Kozłowski

ECHA WIECZNOŚCI - TEIZM NAUKOWY

THE ECHOES OF CREATION - SCIENTIFIC THEISM

Spustoszona Winnica - to były piękne dni

Pierwszy zjazd absolwentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki
Pierwszy Zjazd Absolwentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki
Gazeta studentów NKF
Studenci NKF wydawali swoją gazetę

W latach 1991-2002 na Wydziale Fizyki istniało Nauczycielskie Kolegium Fizyki, które zorganizowałem i którym kierowałem przez 12 lat. W tym czasie NKF wykształciło 120 magistrów fizyki i 268 licencjatów w zakresie matematyki i fizyki (Na podstawie opracowania(niepublikowanego) Spustoszona Winnica, Warszawa, 2005, Moje archiwum. Wśród absolwentów było również 6 mgr fizyki Polaków z Wilna, którzy ukończyli 5 letnie studia na uniwersytecie Polskim w Wilnie. Wkrótce potem decyzją władz Litwy, przy całkowitej bierności polskiego rządu (SLD) Uniwersytet Polski w Wilnie został zamknięty.

14 października 2000 r. zorganizowaliśmy Pierwszy Zjazd Absolwentów NKF. W Zjeździe wzięło udział 168 absolwentów. Przyjechali, aby powspominać. Wrócili do Naszego, mojego i Ich domu. To dla moich studentów napisałem książki Blask popiołów oraz Czas i nieskończoność.

Plansza Absolwenci NKF Plansza Licencjaty i magisteria
Przytaczam kilka plansz opisujących dynamikę, „ekspansję” NKF na Wydziale Fizyki.

Skrypt z fizyki - strona lewa Skrypt z fizyki - strona prawa
W NKF wykładowcy – profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego napisali 16 podręczników-skryptów specjalnie dla studentów NKF. Zamieszczam mój skrypt Wprowadzenie do fizyki. Skrypt miał 5 wydań. Studenci polubili go ponieważ był wydrukowany w specjalny sposób. Druga („prawa”) strona służyła do robienia notatek.

Wszystkie skrypty NKF wydane zostały przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i są dostępne w Bibliotece Wydziału Fizyki. Również w Bibliotece Wydziału Fizyki znajdują się do wypożyczenia i przeczytania wszystkie prace licencjackie i magisterskie absolwentów NKF. Taką mam nadzieję...

Wprowadzenie do fizyki - prezentacja
Wprowadzenie do fizyki w formie prezentacji