Prof. dr hab. Mirosław Kozłowski

ECHA WIECZNOŚCI - TEIZM NAUKOWY

THE ECHOES OF CREATION - SCIENTIFIC THEISM

Naukowy teizm

W wykładzie przedstawiamy teistyczną wizję rozwoju współczesnej nauki. Bóg stworzył naukę i naukowców, którzy zobowiązani sa to budowania teistycznej wiedzy o świecie. Innej wiedzy nie ma.

Roma locuta causa finita

PODSTAWOWE POSTULATY TEIZMU

Teizm jest wiarą w to, że Bóg nie tylko stworzył Wszechświat, ale bezustannie kieruje i podtrzymuje jego istnienie. Teizm należy odróżnić od ateizmu (nie ma Boga), panteizmu (Bóg jest tożsamy z Wszechświatem), panenteizmu (Wszechświat jet mała częścią Boga), deizmu (Bóg stworzył Wszechświat i opuścił go), idealizmu (Człowiek jest tylko myślą Boga).

Bóg?

Teiści utrzymują,że Bóg jest Nieskończony. Bóg stworzył Wszechświat. Bóg jest Źródłem i obiektem MIŁOŚCI I MĄDROŚCI.

Jeżeli świadomość jest całkowicie zależna od mózgu, mózg od procesów biochemicznych, zaś procesy biochemiczne (w dłuższej perspektywie) od chaotycznego, bezsensownego ruchu atomów, trudno jest pojąć, w jaki sposób myśl, która jest jej częścią, ma mieć większe znaczenie od szumu wiatru w gałęziach drzew.

S. Lewis, Screwtape proposes a toast.

SPIS RZECZY

WYKŁAD I: CZASOPRZESTRZEŃ

Twarda rzeczywistość. Czasoprzestrzeń. Eter. Od koincydencji do konsekwencji

WYKŁAD II: STRUKTURA MATERII

JJ. Balmer, W.Hass, N.Bohr. struktura materii. Próżnia kwantowa. Wielka Jedność

WYKŁAD III: ŚWIADOMOŚĆ WE WSZECHŚWIECIE

Historia świadomości. Partycypująca świadomość. Tajemnice mechaniki kwantowej

WYKŁAD IV: LINGUA UNIVERSALIS

Epistemologiczna baza kontaktów międzycywilizacyjnych. Poszukiwanie Lingua Universalis. Symetrie jako nieodłączna, universalna cecha nauki. Miejsce świadomości w czasoprzestrzeni

Otwórz pdf

Fizyka współczesna to przede wszystkim teoria względności i mechanika kwantowa. Obie te dziedziny sformułowane całkowicie ogólnie nie czynią żadnych założeń co do tego, że ich przedmioty muszą być ciałami w przestrzeni.

Mechanika kwantowa jest teorią wyrażanych w języku prawdopodobieństwa prognoz dowolnych rozstrzygalnych alternatyw. Istnieje przybliżenie, w którym pytanie o to, w jakim stanie świadomości będę jutro rano, na przykład wesoły czy smutny, może być sformułowane jako pewna alternatywa, rozstrzygana na przykład przez introspekcję. W tym przybliżeniu teoria kwantów powinna stosować się do świadomości.

Teoria względności jest teorią opisującą strukturę czasu i przestrzeni, a dokładniej czasoprzestrzeni. Świadomość jest „zanurzona” w czasoprzestrzeni. a zatem wszystkie procesy „świadomościowe” są wrażliwe na stany czasoprzestrzeni. Wszechogarniające świadomość ludzką poczucie upływu czasu jest wywołane przez grawitację; ta zaś jest zależna od krzywizny czasoprzestrzeni.

Historia człowieka: homo sapiens – „animal rationale” to historia jego świadomości. Współczesne nauki „świadomościowe”: psychologia, socjologia, medycyna, psychiatria w znikomym stopniu korzystają z osiągnięć fizyki współczesnej w dziedzinie opisu struktury czasoprzestrzeni.

W wykładach chcemy rozpocząć zapoznanie humanistów z tymi aspektami fizyki współczesnej, które wkrótce znajdą należne miejsce w ich badaniach.

Pierwsze dwa wykłady są prezentacją głównych rezultatów mechaniki kwantowej i teorii względności, które bezpośrednio odnoszą się do badania stanów świadomości. Następne dwa wykłady poświęcone są nowemu spojrzeniu na fundamentalne zagadnienia świadomości, a więc relacje mózg - rozum, realizm poznania, kondycja psychiczna człowieka w zbyt szybko zmieniającej się rzeczywistości, perspektywy utworzenia mapy kognitywnej.

Przeżywamy trudny dla ludzkości etap przechodzenia od klasycznego, ukształtowanego na podstawie fizyki XVIII - XIX w. opisu rzeczywistości do rzeczywistości kwantowej. Zbyt mało wiemy o naszej przyszłości, w której dominującą rolę zaczną odgrywać procesy kwantowe, na przykład teleportacja informacji, a w końcu być może indywidualnej świadomości. Musimy zacząć się przygotowywać do tego zanim zrobią to Inni i wykorzystają do manipulowania ludzką świadomością.